บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร ดร.รัชนี มหานิยม ประธานบริหารฝ่ายสมาชิก

 

นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยความตั้งใจของ ดร.นพรุจ เวชกุล และสมาชิกนีโอไลฟ์ ที่มีเป้าหมาย มุ่งมั่น ทำให้เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา

นีโอไลฟ์มีสมาชิกที่ประสบความสำเร็จแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประสบความสำเร็จ นับพันนับหมื่นคน ภาพความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย แต่เกิดจากประสบการณ์และความสามารถ ความตั้งใจ ความพยายามมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนานนับปี ของ ดร.นพรุจ เวชกุล เสาหลักร่วมกับบุคคลที่มีความสำคัญและมีแนวความคิดและอุดมการณ์ที่ตรงกัน คุณรัชนี มหานิยม คุณพรรณชนก สุขชุม ที่ร่วมก่อตั้งนีโอไลฟ์และร่วมบุกเบิกที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2544

อดีต ดร.นพรุจ เวชกุล เคยเป็นสมาชิกบริษัทขายตรงมาก่อน จากประสบการณ์กับธุรกิจขายตรงทั้งการเป็นสมาชิก การเป็นผู้บริหารได้พบความจริงว่าธุรกิจนี้ช่วยให้มีชีวิตที่ดีและสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ภาพเหล่านั้นติดอยู่ในใจเรื่อยมา จึงเป็นการรวบรวมแนวคิดแนวทางการทำงาน แนวทางการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ร่วมพลัง ร่วมคิด เพื่อก่อตั้งเป็น บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขณะนั้นความคิดความตั้งใจของผู้ก่อตั้งยังไม่พร้อมด้วยซ้ำจึงเป็นตำนานการเกิดขึ้นของ นีโอไลฟ์ ธุรกิจเครือข่ายขายตรง ผู้ก่อตั้งเริ่มจากประกายความคิดเปลี่ยนมาเป็นการลงมือทำ เปลี่ยนประสบการณ์ผ่านความมุ่งมั่นตั้งใจจริง

นีโอไลฟ์ เริ่มแรกเช่าสำนักงานตั้งอยู่บนชั้น 5 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก มีผู้ร่วมก่อตั้งกับพนักงานหนึ่งคนและสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจเพียงไม่กี่คน ดร.นพรุจ หรือคุณนพรุจ ในตอนนั้นดูแลการตลาด การจัดประชุม อบรม รวมถึงการขยายสาขา คุณรัชนี ดูแลการสร้างสมาชิก คุณพรรณชนก ดูด้านผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการในสำนักงาน โดยทั้งหมดนั้นมี ดร.นพรุจ เวชกุล เป็นเสาหลักในฐานะประธานกรรมการ การเปิดทำกรตลาดครั้งแรกสาขาแรกนีโอไลฟ์ที่จังหวัดที่มีคำขวัญว่า วังนารายณ์คู่บ้านศาลพระกาฬคู่เมืองปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่ง ดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากจังหวัดลพบุรี

บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เลขทะเบียนการค้าเลขที่(2)787/2544

บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงานทำการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สำหรับผลิตภัณฑ์ นีโอไลฟ์ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพใช้แล้วเห็นผล คุ้มค่า คุ้มราคา จากผลการศึกษาวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ ทั่วโลก วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตยาแผนปัจจุบันจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของนีโอไลฟ์เป็นที่ยอมรับกว่าผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป

บริษัทนีโอไลฟ์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นของตนเองอย่างแท้จริง นีโอไลฟ์มีแผนการตลาดที่ทำง่าย สามารถประสบความสำเร็จได้จริง ระบบแผนการตลาดแบบไบนารี่ บาลานซ์เลค ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของท่านนพรุจ เวชกุล ท่านพรรณชนก สุขชุม สองผู้ก่อตั้ง ทำให้วันนี้นีโอไลฟ์เป็นธุรกิจขายตรงที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้านเป็นที่พึ่งพิงที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเสาะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับชีวิต

หลักการดำเนินธุรกิจของนีโอไลฟ์

 • สร้างเสริมสุขภาพที่ดีคือภารกิจของเรา นีโอไลฟ์ต้องการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีและได้ใช้สินค้าที่ดีมีประโยชน์
 • คุณภาพชีวิตที่ดีคือโอกาสของคุณ นีโอไลฟ์ต้องการสร้างระบบธุรกิจให้เป็นงานอาชีพเสริมสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชน
 • การสร้างเสริมบุคลากร การฝึกอบรม สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพคืนกลับสู่สังคมอันเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ
 • ผ่านการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามทะเบียนเลขที่นร.0307/2433
 • ใบอนุญาตให้เป็นสถานที่จำหน่ายยาแผนโบราณ ตามทะเบียนเลขที่ 5/2545

 

ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ขาดหายไปไม่ได้ นั่นคือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เพิ่มศักยภาพการผลิตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับนีโอไลฟ์ที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นเกิดจากความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จึงไม่อาจละเลยและมองข้ามได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของนีโอไลฟ์ที่นำมาทำการตลาดอยู่ในปัจจุบัน นีโอไลฟ์มีโรงงานผลิตสินค้าหลายแห่ง โรงงานเมก้าไลฟ์ ผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหรรมบางปู เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของสมุนไพรอย่างครบถ้วน
นีโอไลฟ์คัดสรรค์วัตถุดิบสำหรับการนำมาเป็นส่วนประกอบ นีโอไลฟ์ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งใช้วัตถุดิบที่ดีเยี่ยมในการผลิต วัตถุดิบสำหรับการผลิตนั้นนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากโรงงานเมก้าไลฟ์แล้ว ยังมีโรงงาน Yunan Yunglong ประเทศจีน โรงงานนีโอแดน เฮลท์แคร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภท เวชสำอางและยาสมุนไพรจีน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีนที่ผลิตขึ้นมานั้นเป็นสูตรตำรับยาสมุนไพรโบราณในประเทศจีน โดยเฉพาะปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในหอสมุดแห่งชาติจีนและรัฐบาลจีนก็ใช้สมุนไพรที่หายากในประเทศจีนนำไปผลิตตามสูตร เพื่อผลิตยาสมุนไพร ณ มณฑลยูนาน นครคุนหมิง สำหรับประเทศไทยแล้ว นีโอไลฟ์ถือเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ทั้งหมดนี้คือโรงงานผลิตของนีโอไลฟ์
นีโอไลฟ์สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่งบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีนั้น นีโอไลฟ์ ทุ่มเงินจำนวนมาก ขณะเดียวกันนีโอไลฟ์มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นธุรกิจระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
นีโอไลฟ์กับรางวัลเกียรติยศประเภทธุรกิจขายตรงดีเด่นของไทย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ ดร.รัชนี มหานิยม
 • เข้ารับโล่ในฐานะนักบริหารธุรกิจยอดเยี่ยม
 • รับโล่เกียรติคุณธุรกิจขายตรงหนึ่งในห้าชั้นนำของไทย
 • รับโล่เกียรติคุณดีเด่นนักบริหารหญิงยอดเยี่ยม
 • รับโล่เกียรติคุณประเภทคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย
 • รับโล่เกียรติคุณประเภทสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในอาชีพเครือข่าย
 • รับโล่เกียรติคุณประเภทสร้างรายได้แบบยั่งยืน

นีโอไลฟ์ มีส่วนร่วมการตอบแทนสังคมด้วยการสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การถวายเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการจากต้นกล้าไพรพนา มอบทุนการศึกษา อาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฬ์ สมทบทุนสนับสนุกสภากาชาดไทย สมทบทุนช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ด้อยโอกาสและอีกหลากหลายกิจกรรมที่นีโอไลฟ์เข้าร่วมตอบแทนเพื่อสังคม นีโอไลฟ์ตระหนักเห็นถึงคุณค่าแห่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมาโดยตลอด เสมือนหนึ่งการสร้างประโยชน์สุขคืนสู่สังคมและเพื่อนมนุษย์และเมื่อมีโอกาสที่ประจวบเหมาะกับเวลาที่ใช่มาถึง นีโอไลฟ์ไม่พลาดที่จะมีส่วนร่วมและตอบแทนสังคมอย่างทันที

นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต เรามีความหวังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ สรรสร้างความมั่งคั่งบริบูรณ์ตราบนานเท่านาน

นีโอไลฟ์ - Neolife Google

error: Content is protected !!
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.

COMPANY
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.