ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร    ดร.รัชนี มหานิยม ประธานบริหารฝ่ายสมาชิก

บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้วยความตั้งใจของ ดร.นพรุจ เวชกุล และสมาชิกนีโอไลฟ์ ที่มีเป้าหมาย มุ่งมั่น ทำให้เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา

นีโอไลฟ์ มีสมาชิกที่ประสบความสำเร็จแท้จริง อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประสบความสำเร็จ นับพันนับหมื่นคน มากมาย ภาพความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย แต่เกิดจากประสบการณ์ และความสามารถ ความตั้งใจ พยายามมุ่งมั่น อย่างต่อเนื่องนานนับปี ของ ดร.นพรุจ เวชกุล เสาหลัก ร่วมกับบุคคลที่มีความสำคัญและมีแนวความคิดและอุดมการณ์ที่ตรงกัน คุณรัชนี มหานิยม คุณพรรณชนก สุขชุม ที่ร่วมก่อตั้งนีโอไลฟ์และร่วมบุกเบิกที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2544

 

อดีต ดร.นพรุจ เวชกุล  เคยเป็นสมาชิกบริษัทขายตรงมาก่อน จากประสบการณ์กับธุรกิจขายตรง ทั้งการเป็นสมาชิก การเป็นผู้บริหาร ได้พบความจริงว่าธุรกิจนี้ช่วยให้มีชีวิตที่ดี และสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ภาพเหล่านั้นติดอยู่ในใจเรื่อยมา จึงเป็นการรวบรวมแนวคิด แนวทางการทำงาน แนวทางการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ร่วมพลัง ร่วมคิด เพื่อก่อตั้งเป็น บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ขณะนั้นความคิดความตั้งใจของผู้ก่อตั้งยังไม่พร้อมด้วยซ้ำ  จึงเป็นตำนานการเกิดขึ้นของ นีโอไลฟ์ธุรกิจขายตรง

ผู้ก่อตั้งเริ่มจากประกายความคิด เปลี่ยนมาเป็นการลงมือทำ เปลี่ยนประสบการณ์ผ่านความมุ่งมั่นตั้งใจจริง

 

บริษัทขายตรง นีโอไลฟ์ เริ่มแรกเช่าสำนักงานห้องเล็กๆ อยู่ชั้น 5 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก มีผู้ร่วมก่อตั้งกับพนักงานหนึ่งคนและสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจเพียงไม่กี่คน ดร.นพรุจ หรือคุณนพรุจ ในวันนั้นดูแลการตลาด การจัดประชุม อบรม การขยายสาขา คุณรัชนี ดูการสร้างสมาชิก คุณพรรณชนก ดูด้านผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการในสำนักงาน โดยทั้งหมดนั้นมี ดร.นพรุจ เป็นเสาหลักในฐานะประธานกรรมการ  กับการเริ่มเปิดตลาด สาขาแรกนีโอไลฟ์ที่จังหวัดที่มีคำขวัญว่า วังนารายณ์คู่บ้านศาลพระกาฬคู่เมืองปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่ง ดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากจังหวัดลพบุรี

บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544

ตามหมายเลขทะเบียนการค้าเลขที่(2)787/2544

บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สำนักงานทำการ ตั้งอยู่ที่เลขที่169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-401-1000 โทรสาร 02- 401-8554

สำหรับผลิตภัณฑ์ นีโอไลฟ์ ได้คัดสรร ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ใช้แล้วเห็นผล คุ้มค่า คุ้มราคา จากผลการศึกษาวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ ทั่วโลก วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพสูง
กระบวนการผลิต ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของนีโอไลฟ์เป็นที่ยอมรับกว่าผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป

บริษัทนีโอไลฟ์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นของตนเองอย่างแท้จริง นีโอไลฟ์มีแผนการตลาดที่ทำง่าย สามารถประสบความสำเร็จได้จริง ระบบแผนการตลาด แบบไบนารี่ บาลานซ์เลค ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของท่าน นพรุจ เวชกุล และ ท่าน พรรณชนก สุขชุม สองผู้ก่อตั้ง  ทำให้วันนี้ นีโอไลฟ์เป็นธุรกิจขายตรงที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน เป็นที่พึ่งพิงที่มั่นคง ให้กับพี่น้องประชาชน ที่กำลังเสาะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับชีวิต

      นโยบายในการจัดตั้ง บริษัท
  • บริษํท นีโอไลฟ์ ต้องการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน ได้มีสุขภาพที่ดีและได้ใช้สินค้าที่ดีมีประโยชน์
  • บริษํท นีโอไลฟ์ ต้องการสร้างระบบธุรกิจให้เป็นงานอาชีพ เสริมสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชน
  • บริษํท นีโอไลฟ์ ต้องการฝึกอบรม สร้างบุคลากร คุณภาพ ให้แก่สังคมอันเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ