บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร ดร.รัชนี มหานิยม ประธานบริหารฝ่ายสมาชิก

 

นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยความตั้งใจของ ดร.นพรุจ เวชกุล และสมาชิกนีโอไลฟ์ ที่มีเป้าหมาย มุ่งมั่น ทำให้เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา

นีโอไลฟ์มีสมาชิกที่ประสบความสำเร็จแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประสบความสำเร็จ นับพันนับหมื่นคน ภาพความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย แต่เกิดจากประสบการณ์และความสามารถ ความตั้งใจ ความพยายามมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนานนับปี ของ ดร.นพรุจ เวชกุล เสาหลักร่วมกับบุคคลที่มีความสำคัญและมีแนวความคิดและอุดมการณ์ที่ตรงกัน คุณรัชนี มหานิยม คุณพรรณชนก สุขชุม ที่ร่วมก่อตั้งนีโอไลฟ์และร่วมบุกเบิกที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2544

อดีต ดร.นพรุจ เวชกุล เคยเป็นสมาชิกบริษัทขายตรงมาก่อน จากประสบการณ์กับธุรกิจขายตรงทั้งการเป็นสมาชิก การเป็นผู้บริหารได้พบความจริงว่าธุรกิจนี้ช่วยให้มีชีวิตที่ดีและสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ภาพเหล่านั้นติดอยู่ในใจเรื่อยมา จึงเป็นการรวบรวมแนวคิดแนวทางการทำงาน แนวทางการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ร่วมพลัง ร่วมคิด เพื่อก่อตั้งเป็น บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขณะนั้นความคิดความตั้งใจของผู้ก่อตั้งยังไม่พร้อมด้วยซ้ำจึงเป็นตำนานการเกิดขึ้นของ นีโอไลฟ์ ธุรกิจเครือข่ายขายตรง ผู้ก่อตั้งเริ่มจากประกายความคิดเปลี่ยนมาเป็นการลงมือทำ เปลี่ยนประสบการณ์ผ่านความมุ่งมั่นตั้งใจจริง

นีโอไลฟ์ เริ่มแรกเช่าสำนักงานตั้งอยู่บนชั้น 5 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก มีผู้ร่วมก่อตั้งกับพนักงานหนึ่งคนและสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจเพียงไม่กี่คน ดร.นพรุจ หรือคุณนพรุจ ในตอนนั้นดูแลการตลาด การจัดประชุม อบรม รวมถึงการขยายสาขา คุณรัชนี ดูแลการสร้างสมาชิก คุณพรรณชนก ดูด้านผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการในสำนักงาน โดยทั้งหมดนั้นมี ดร.นพรุจ เวชกุล เป็นเสาหลักในฐานะประธานกรรมการ การเปิดทำกรตลาดครั้งแรกสาขาแรกนีโอไลฟ์ที่จังหวัดที่มีคำขวัญว่า วังนารายณ์คู่บ้านศาลพระกาฬคู่เมืองปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่ง ดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากจังหวัดลพบุรี

บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เลขทะเบียนการค้าเลขที่(2)787/2544

บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงานทำการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สำหรับผลิตภัณฑ์ นีโอไลฟ์ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพใช้แล้วเห็นผล คุ้มค่า คุ้มราคา จากผลการศึกษาวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ ทั่วโลก วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตยาแผนปัจจุบันจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของนีโอไลฟ์เป็นที่ยอมรับกว่าผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป

บริษัทนีโอไลฟ์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นของตนเองอย่างแท้จริง นีโอไลฟ์มีแผนการตลาดที่ทำง่าย สามารถประสบความสำเร็จได้จริง ระบบแผนการตลาดแบบไบนารี่ บาลานซ์เลค ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของท่านนพรุจ เวชกุล ท่านพรรณชนก สุขชุม สองผู้ก่อตั้ง ทำให้วันนี้นีโอไลฟ์เป็นธุรกิจขายตรงที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้านเป็นที่พึ่งพิงที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเสาะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับชีวิต

หลักการดำเนินธุรกิจของนีโอไลฟ์

 • สร้างเสริมสุขภาพที่ดีคือภารกิจของเรา นีโอไลฟ์ต้องการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีและได้ใช้สินค้าที่ดีมีประโยชน์
 • คุณภาพชีวิตที่ดีคือโอกาสของคุณ นีโอไลฟ์ต้องการสร้างระบบธุรกิจให้เป็นงานอาชีพเสริมสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชน
 • การสร้างเสริมบุคลากร การฝึกอบรม สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพคืนกลับสู่สังคมอันเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ
 • ผ่านการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามทะเบียนเลขที่นร.0307/2433
 • ใบอนุญาตให้เป็นสถานที่จำหน่ายยาแผนโบราณ ตามทะเบียนเลขที่ 5/2545

 

ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ขาดหายไปไม่ได้ นั่นคือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เพิ่มศักยภาพการผลิตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับนีโอไลฟ์ที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นเกิดจากความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จึงไม่อาจละเลยและมองข้ามได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของนีโอไลฟ์ที่นำมาทำการตลาดอยู่ในปัจจุบัน นีโอไลฟ์มีโรงงานผลิตสินค้าหลายแห่ง โรงงานเมก้าไลฟ์ ผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหรรมบางปู เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของสมุนไพรอย่างครบถ้วน
นีโอไลฟ์คัดสรรค์วัตถุดิบสำหรับการนำมาเป็นส่วนประกอบ นีโอไลฟ์ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งใช้วัตถุดิบที่ดีเยี่ยมในการผลิต วัตถุดิบสำหรับการผลิตนั้นนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากโรงงานเมก้าไลฟ์แล้ว ยังมีโรงงาน Yunan Yunglong ประเทศจีน โรงงานนีโอแดน เฮลท์แคร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภท เวชสำอางและยาสมุนไพรจีน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีนที่ผลิตขึ้นมานั้นเป็นสูตรตำรับยาสมุนไพรโบราณในประเทศจีน โดยเฉพาะปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในหอสมุดแห่งชาติจีนและรัฐบาลจีนก็ใช้สมุนไพรที่หายากในประเทศจีนนำไปผลิตตามสูตร เพื่อผลิตยาสมุนไพร ณ มณฑลยูนาน นครคุนหมิง สำหรับประเทศไทยแล้ว นีโอไลฟ์ถือเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ทั้งหมดนี้คือโรงงานผลิตของนีโอไลฟ์
นีโอไลฟ์สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่งบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีนั้น นีโอไลฟ์ ทุ่มเงินจำนวนมาก ขณะเดียวกันนีโอไลฟ์มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นธุรกิจระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
นีโอไลฟ์กับรางวัลเกียรติยศประเภทธุรกิจขายตรงดีเด่นของไทย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ ดร.รัชนี มหานิยม
 • เข้ารับโล่ในฐานะนักบริหารธุรกิจยอดเยี่ยม
 • รับโล่เกียรติคุณธุรกิจขายตรงหนึ่งในห้าชั้นนำของไทย
 • รับโล่เกียรติคุณดีเด่นนักบริหารหญิงยอดเยี่ยม
 • รับโล่เกียรติคุณประเภทคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย
 • รับโล่เกียรติคุณประเภทสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในอาชีพเครือข่าย
 • รับโล่เกียรติคุณประเภทสร้างรายได้แบบยั่งยืน

นีโอไลฟ์ มีส่วนร่วมการตอบแทนสังคมด้วยการสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การถวายเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการจากต้นกล้าไพรพนา มอบทุนการศึกษา อาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฬ์ สมทบทุนสนับสนุกสภากาชาดไทย สมทบทุนช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ด้อยโอกาสและอีกหลากหลายกิจกรรมที่นีโอไลฟ์เข้าร่วมตอบแทนเพื่อสังคม นีโอไลฟ์ตระหนักเห็นถึงคุณค่าแห่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมาโดยตลอด เสมือนหนึ่งการสร้างประโยชน์สุขคืนสู่สังคมและเพื่อนมนุษย์และเมื่อมีโอกาสที่ประจวบเหมาะกับเวลาที่ใช่มาถึง นีโอไลฟ์ไม่พลาดที่จะมีส่วนร่วมและตอบแทนสังคมอย่างทันที

นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต เรามีความหวังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ สรรสร้างความมั่งคั่งบริบูรณ์ตราบนานเท่านาน

นีโอไลฟ์ - Neolife Google

error: Content is protected !!
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.

สมัครรับข่าวสารจากเรา
การสมัครเป็นสมาชิกในระบบจะช่วยให้ท่านสามารถใช้งานระบบได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น กรุณาใช้อีเมลที่มีอยู่จริง เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก.
 • เนื้อหาข้อมูลฟรี
 • คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย
 • แคตตาล๊อกข่าวที่จะช่วยคุณสร้างธุรกิจฟรี 1 เดือน
 • โปรแกรมการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด
 • วีดีโอเผยเคล็ดลับการตลาดแบบเครือข่าย
 • ลุ้นรับอีบุ๊ค คู่มือการดำเนินธุรกิจ สุดยอดเทคนิคทางการตลาด
* ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา.
ARE YOU READY? GET IT NOW!
ค้นพบเคล็ดลับ..ที่จะช่วยคุณสร้างธุรกิจโดยไม่ต้องเหนื่อยในระหว่างที่คุณหลับ !
เราจะเคารพสิทธิ์ของคุณ คุณจะได้รับเนื้อหาตามประเภทที่คุณสมัครใช้งานเท่านั้น.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvc1NrRUtXVkU5eEkiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากเรา
ลงทะเบียนข้อมูลของท่านเพื่อรับข่าว เปิดไอเดียมุมมองใหม่ในการสร้างรายได้หลักล้าน เป็นพลังความสำเร็จที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับผู้ที่โหยหาความโชคดี ความสำเร็จ และความมั่งคั่งแบบไร้ขีดจำกัดไม่ควรพลาด.
 • ข่าวสาร การบริการและกิจกรรม เนื้อหาข้อมูลฟรี
 • วีดีโอเผยเคล็ดลับการตลาดแบบเครือข่าย
 • คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย
 • นิตยสารแมกกาซีนธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย
 • โปรแกรมฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด
 • การใช้เครื่องมือในการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์
 • ลุ้นรับคู่มือการดำเนินธุรกิจ มูลค่า 550 บาท
  พิเศษเฉพาะสมาชิก ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ARE YOU READY? GET IT NOW!
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
กรุณากรอกข้อมูลลงด้านล่างเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ดีกว่า.
  ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา.
มิตรภาพเป็นสิ่งที่สวยงาม
ขอกล่าวคำว่าขอบคุณที่ท่านสละเวลาเยี่ยมชม.เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกลับมาเยือนเราอีกครั้ง ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ขอให้ความดีนำพาพบแต่สิ่งที่ดีทุกเส้นทาง ขอให้มีความสุขเพิ่มพูนเคียงคู่ไปกับความสำเร็จ พลังกายเข้มแข็ง พลังใจเปี่ยมล้น มั่นคงกับทุกก้าวของชีวิตทั้งหมด ขอให้ท่านสร้างความโดดเด่นให้เกิดขึ้นเสมอ ! แล้วพบกันใหม่
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER AND START INCREASING YOUR PROFITS NOW!
เราเคารพความเป็นส่วนตัว ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด.